เลือกชุมนุมออนไลน์

🔑สิ่งที่ต้องเตรียมคือ
📌เลขบัตรประชาชน (13หลัก )
📌📌 รหัสนักเรียน (5หลัก)