foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Thungphowittaya School

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

       


 

 

 

Login Form

สถิติผู้เช้าชม

940071
วันนี้
เมื่องานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1167
1976
12562
909983
43077
43613
940071

Your IP: 54.198.169.202
Server Time: 2018-03-24 23:05:31
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ประวัติโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา


          โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เดิมเรียกว่า “โรงเรียนตะกั่วทุ่ง” เป็นโรงเรียนมัธยมสามัญประจำอำเภอตะกั่วทุ่งเปิดทำการสอน
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2497 ขึ้นกับกองการพิเศษ กรมสามัญศึกษา

          ปี พ.ศ. 2497 ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดทำการสอน มีนักเรียน 1 ห้องเรียน จำนวน 37 คน เปิดสอนอยู่ในอาคาร 2 ของโรงเรียนประชาบาลตำบลโคกกลอย (ประชาวิทยาคาร) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลอย จนกระทั่งถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2499 จึงมีอาคารเรียนเป็นของตนเอง

 

 

          ปี พ.ศ. 2499 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นแบบเรือนไม้ชั้นเดียว แบบ ป.1 ก. จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน และย้ายนักเรียนเข้ามาเรียนเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2499 โดยจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมสามัญ ม.1 – ม.3
          ปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนได้เปลี่ยนการจัดการศึกษาจากระดับมัธยมสามัญ ม.1 – ม.3 เปลี่ยนมาเป็นประถมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตร พุทธศักราช 2503 ขึ้นกับกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ในระดับ ป.5, ป.6, ป.7 มาจนถึง พ.ศ. 2518
          ปี พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ป.1 ก. ขนาด 3 ห้องเรียน ปี พ.ศ. 2511 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ป.1 ก. ขนาด 3 ห้องเรียน 


          ปี พ.ศ. 2519 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนนี้ยุบการประถมศึกษาตอนปลาย จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ จากเดิม ชื่อ “โรงเรียนตะกั่วทุ่ง” เป็น “โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา”
          ปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 7 ห้องเรียน

 


          ปี พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216 ค. ขนาด 16 ห้อง
          ปี พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาขยายการศึกษาเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช) แผนกพาณิชยกรรม
          ปี พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และในปีนี้โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกพาณิชยกรรม (ปวช) ขึ้น 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน
          ปี พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216 ล. (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2529) ขนาด 16 ห้องเรียน