foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Thungphowittaya School

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

       


 

 

 

Login Form

สถิติผู้เช้าชม

733142
วันนี้
เมื่องานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
647
1535
4681
723537
14968
28490
733142

Your IP: 54.225.47.94
Server Time: 2017-10-20 23:16:05
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายมงคล   ภักดีชาติ

พ.ศ.2497-พ.ศ.2498

2

น.ส.ไพบูลย์   เจตนานนท์

พ.ศ.2498-พ.ศ.2506

3

นางสุวณี  กองเงิน

พ.ศ.2506-พ.ศ.2527

4

นายดำรง  บุญโชติ

พ.ศ.2527-พ.ศ.2531

5

นายสมโภช   วิสารทานนท์

พ.ศ.2531-พ.ศ.2534

6

นายดำรง  บุญโชติ

พ.ศ.2534-พ.ศ.2537

7

นายจบ  เขามีทอง

พ.ศ.2537-พ.ศ.2539

8

นายประวิทย์  เจริญงาน

พ.ศ.2539-พ.ศ.2541

9

นายเกียรติศักดิ์  ปิลวาสน์

พ.ศ.2542-พ.ศ.2543

10

นายทรงยศ  ตันตระกูล

พ.ศ.2543-พ.ศ.2547

11

นายประวิทย์  เจริญงาน

พ.ศ.2548-พ.ศ.2550

12

นายกำจร  อุทัยวจนพันธ์

พ.ศ.2550-พ.ศ.2551

13

นายวัชรศักดิ์  สงค์ปาน

พ.ศ.2551-พ.ศ.2553

14

นายวิฑูรย์   จั่นสกุล

พ.ศ.2553-พ.ศ.2556

15

นายสมควร   ดิษฐสุวรรณ

พ.ศ.2556- พ.ศ.2558

16

นายพรศักดิ์    จินดาพล

 พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน