foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Thungphowittaya School

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

       


 

 

 

Login Form

สถิติผู้เช้าชม

799185
วันนี้
เมื่องานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
203
669
3788
791451
8818
30995
799185

Your IP: 54.234.255.29
Server Time: 2017-12-15 15:20:49
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.83 (3 Votes)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
73
69
142
4
ม.2
71
73
144
4
ม.3
54
63
117
4
รวมมัธยมต้น
198
205
403
12
ม.4
31
29
60
3
ม.5
31
27
58
3
ม.6
24
22
46
2
ปวช.1
-
15
15
1
ปวช.2
2
17
19
1
ปวช.3
3
-
3
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
91
110
201
11
รวมทั้งหมด
289
315
604
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
73
71
144
4
ม.2
52
65
117
4
ม.3
67
58
125
4
รวมมัธยมต้น
192
194
386
12
ม.4
40
32
72
3
ม.5
23
30
53
2
ม.6
24
40
64
3
ปวช.1
2
17
19
1
ปวช.2
3
2
5
1
ปวช.3
1
12
13
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
93
133
226
11
รวมทั้งหมด
285
327
612
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานประจำปีของสถานศึกษา2558

สารสนเทศปีการศึกษา 2558