ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์   โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา 

29 กันยายน 2565 เวลา 14:58:38

  เข้าสู่ระบบ  

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ปีการศึกษา 2564

1/3 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โทรศัพท์. 076-494338-9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

รับสมัครนักเรียน(ทั่วไป) ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 กรอกใบสมัครออนไลน์ 19-28 เมษายน 2564 หรือสมัครด้วยตนเอง/ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องสมุด

 

กดปุ่มด้านล่างเพื่อเลือกสมัครเรียน

ประกาศโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นม.1, ม.4 และปวช.1 ปีการศึกษา 2564
     
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                          
เปิดรับสมัครจำนวน : 160 คน
| สมัครในเขตพื้นที่บริการ(อยู่ในอำเภอตะกั่วทุ่ง) : 133 คน
 
| สมัครนอกเขตพื้นที่บริการ(อยู่นอกอำเภอตะกั่วทุ่ง) : 41 คน
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1 ประเภทโควต้า
เปิดรับสมัครจำนวน : 20 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 0  คน
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1 ประเภททั่วไป  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครจำนวน : 29 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 14  คน
 
แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-จีน เปิดรับสมัครจำนวน : 36 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 13  คน
 
แผนการเรียนเน้นทักษะและความสามารถเฉพาะ
 
หลักสูตรนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครจำนวน : 0 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 20  คน
 
หลักสูตรทักษะคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครจำนวน : 0 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 9  คน
 
หลักสูตรดนตรีสากล เปิดรับสมัครจำนวน : 0 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 7  คน
 
หลักสูตรห้องเรียนอาชีพ เปิดรับสมัครจำนวน : 0 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 13  คน
 
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) เปิดรับสมัครจำนวน : 37 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 12  คน
   

หากเคยสมัครเรียนแล้วสามารถกดปุ่มสีเขียวด้านล่าง เพื่อตรวจสอบผลการสมัครเรียน หรือ พิมพ์ใบสมัคร

ตรวจสอบผลการสมัครเรียนหรือ พิมพ์ใบสมัครม.1    ตรวจสอบผลการสมัครเรียนหรือ พิมพ์ใบสมัครม.4/ปวช.1

 

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สพม.14
1/3 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทร. 076494338-9 อีเมล์ info@tpws.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
Copyright © 2021. Thungphowittaya School