ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ๒๑๖-ค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ๒๑๖-ค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
——> ประกาศผู้ชนะ