ประกาศโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

ประกาศโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการและแนวปฏิบัติของ สพฐ.
และให้นักเรียนที่สมัครเรียน ม.1 ทุกคนมารายงานตัวและมอบตัวนักเรียนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง