รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รับสมัครนักเรียน  ม.1 ม.4 ปวช.1 ปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-15 มีนาคม 2566 ยื่นหลักฐานระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

dsite-right-banner-demo1
dsite-right-banner-demo1