ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /ปวช.1

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ปีการศึกษา 2565

 

กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก