17 มิถุนายน 2567 เวลา 12:20:08

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ปีการศึกษา 2566 

  เข้าสู่ระบบ  

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 รับสมัครรอบทั่วไป สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-15 มีนาคม 2566 ยื่นหลักฐานระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

กดปุ่มด้านล่างเพื่อเลือกสมัครเรียน

 

ม.1 ห้องเรียน (IEP)   

ม.1 ประเภททั่วไป                          

ห้องเรียนหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (IEP)
รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 25  คน
รับสมัครจำนวน : 120 คน
| สมัครในเขตพื้นที่บริการ(อยู่ในอำเภอตะกั่วทุ่ง) : 109 คน

 

ม.1 ห้องเรียน (ISP)   | สมัครนอกเขตพื้นที่บริการ(อยู่นอกอำเภอตะกั่วทุ่ง) : 32 คน
ห้องเรียนหลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ISP)
รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 17  คน
 
ม.4/ปวช.1ประเภทจบม.3โรงเรียนเดิม
รับสมัครจำนวน : 0 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 89  คน
   
ม. 4/ปวช.1 ประเภททั่วไป  
 
   
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครจำนวน : 40 คน |
มีผู้สมัครแล้ว: 13  คน
หลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รับสมัครจำนวน : 40 คน |
มีผู้สมัครแล้ว: 19  คน
หลักสูตรเน้นทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน
หลักสูตรทวิศึกษา
   สาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ รับสมัครจำนวน : 10 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 4  คน
  สาขาช่างยนต์ รับสมัครจำนวน : 40 คน |
มีผู้สมัครแล้ว: 9  คน
   สาขาทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ รับสมัครจำนวน : 10 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 2  คน
   สาขาการโรงแรม รับสมัครจำนวน : 40 คน |
มีผู้สมัครแล้ว: 8  คน
   สาขาดนตรีสากล รับสมัครจำนวน : 10 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 0  คน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี รับสมัครจำนวน : 40 คน |
มีผู้สมัครแล้ว: 8  คน
   สาขาพลศึกษา รับสมัครจำนวน : 10 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 7  คน
 
 

หากเคยสมัครเรียนแล้วสามารถกดปุ่มสีเขียวด้านล่าง เพื่อตรวจสอบผลการสมัครเรียน หรือ พิมพ์ใบสมัคร

ตรวจสอบผลการสมัครเรียนหรือ พิมพ์ใบสมัครม.1    ตรวจสอบผลการสมัครเรียนหรือ พิมพ์ใบสมัครม.4/ปวช.1

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สพม.พงภกรน.1/3 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 โทร. 076494338-9 อีเมล์ info@tpws.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
Copyright © 2021. Thungphowittaya School