ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ปีการศึกษา 2567

 

กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน

 

 

กลับหน้าหลัก