ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ปีการศึกษา 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

 


ไม่อยู่ในช่วงเวลาของการรับสมัครม.1

ห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพและความเป็นเลิศด้านภาษา

 

 

กลับหน้าหลัก