ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1082330178
รหัส Smis 8 หลัก :
  82012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  330178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งโพธิ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THUNGPHOWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านฝรั่ง
ตำบล :
  โคกกลอย
อำเภอ :
  ตะกั่วทุ่ง
จังหวัด :
  พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
  82140
โทรศัพท์ :
  076-494338
โทรสาร :
  076-494339
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2497
อีเมล์ :
  info@tpws.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิงกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  35.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  20.7 กม.
ออกแบบโดย dsite.in.th