ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์   โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา 
26 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:30:35
  เข้าสู่ระบบ  

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ปีการศึกษา 2565

1/3 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โทรศัพท์. 076-494338-9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-13 มีนาคม 2565

 

กดปุ่มด้านล่างเพื่อเลือกสมัครเรียน

ประกาศโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาเรื่องรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ม.4 และปวช.1 ปีการศึกษา 2565
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                          
เปิดรับสมัครจำนวน : 200 คน
| สมัครในเขตพื้นที่บริการ(อยู่ในอำเภอตะกั่วทุ่ง) : 153 คน
 
| สมัครนอกเขตพื้นที่บริการ(อยู่นอกอำเภอตะกั่วทุ่ง) : 42 คน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1 ประเภทจบม.3โรงเรียนเดิม
เปิดรับสมัครจำนวน : 0 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 97  คน
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1 ประเภททั่วไป  
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครจำนวน : 11 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 8  คน
 
หลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เปิดรับสมัครจำนวน : 14 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 16  คน
 
หลักสูตรเน้นทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน
 
          สาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครจำนวน : 15 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 9  คน
 
          สาขาทักษะคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครจำนวน : 0 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 0  คน
 
          สาขาดนตรีสากล เปิดรับสมัครจำนวน : 9 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 3  คน
 
          สาขาพลศึกษา เปิดรับสมัครจำนวน : 9 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 11  คน
 
          สาขาการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรระยะสั้น) เปิดรับสมัครจำนวน : 7 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 5  คน
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี เปิดรับสมัครจำนวน : 36 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 4  คน
   

หากเคยสมัครเรียนแล้วสามารถกดปุ่มสีเขียวด้านล่าง เพื่อตรวจสอบผลการสมัครเรียน หรือ พิมพ์ใบสมัคร

ตรวจสอบผลการสมัครเรียนหรือ พิมพ์ใบสมัครม.1    ตรวจสอบผลการสมัครเรียนหรือ พิมพ์ใบสมัครม.4/ปวช.1

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สพม.พงภกรน.1/3 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 โทร. 076494338-9 อีเมล์ info@tpws.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
Copyright © 2021. Thungphowittaya School