ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนแบบ 216-ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนแบบ 216-ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารข้างล่าง

—->>>   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม