ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ขนาด 31×52 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ขนาด 31×52 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาดใหญ่

ออกแบบโดย dsite.in.th