2 เด็กทุ่งโพธิ์ ได้รับคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA รุ่นที่ 11

2 เด็กทุ่งโพธิ์ ได้รับคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL  PHANGNGA รุ่นที่ 11

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน “ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA  รุ่นที่ 11 ” ณ ห้องประชุมโรงแรมเลอเอราวัณพังงา  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกเยาวชนต้นแบบของจังหวัดพังงา เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภาคใต้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนจำนวนกว่า  200 คน ซึ่งโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยามีผู้เข้าประกวด 5 คนได้แก่นางสาวสุทธิสา คงแก้ว นางสาวกานต์ธิดา คงภักดี นายอภิสิทธิ์ รัสโส นางสาวสราวลี ทองเจิมและนายธรรณธรณ์ จำปารัตน์ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสราวลี ทองเจิมและนายธรรณธรณ์ จำปารัตน์
ออกแบบโดย dsite.in.th