องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน

นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์ รองผู้อำนวยการและบุคลากรทุกท่านขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

ออกแบบโดย dsite.in.th