ประกาศโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

ประกาศโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการและแนวปฏิบัติของ สพฐ.
และให้นักเรียนที่สมัครเรียน ม.1 ทุกคนมารายงานตัวและมอบตัวนักเรียนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ออกแบบโดย dsite.in.th