เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ธนันเตชสิทธิ์ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 17

เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ธนันเตชสิทธิ์ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 17 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝึกซ้อมโดย คุณครู ศิริวรรณ รอดเแป้น

ออกแบบโดย dsite.in.th