เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัว มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 256 เป็นวันศุกร์ที่ 28 พ.ค.2564

ประกาศโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา📢
เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัว มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2564
จาก❌❌วันที่ 30 พ.ค.2564❌❌👉👉เป็นวันศุกร์ที่ 28 พ.ค.2564👈👈
 
ออกแบบโดย dsite.in.th