กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

👉นักเรียนทุกระดับชั้น เรียน ONLINE ระหว่างวันที่ 2-11 มิถุนายน 2564
👉นักเรียนทุกระดับชั้นมาเรียนที่โรงเรียน (ON SITE) ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
👉👉ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางเพจนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือข่าวสารใดๆ โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง👈👈
📌ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปวช.2 ปวช.3 มาดำเนินการตามกำหนดการที่แจ้งไว้ ตามวันและเวลาที่กำหนด
ออกแบบโดย dsite.in.th