สอบแยกแผนการเรียนและห้องเรียนนักเรียนชั้นม.1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาจัดกิจกรรมสอบแยกแผนการเรียน และห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เป็นประธานในการสอบ ซึ่งการสอบจะ ประกอบไปด้วย 5 วิชาหลัก และการดำเนินการทั้งหมดได้ดำเนินการตามมาตรการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ออกแบบโดย dsite.in.th