นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564​

15 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564​ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข​ โดยมีนางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ

 

ออกแบบโดย dsite.in.th