23-28 มิ.ย. 64 เลือกชุมนุมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📍📍ประกาศ !!! กำหนดเวลาเลือกชุมนุมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
🗓วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 16:00 น. เท่านั้น
📩ศึกษาวิธีการเลือก ได้จากคู่มือตามรูป
 เลือกที่ลิ้งค์นี้ https://tpwsclub.clubth.com/index.php
หรือสแกน QR Code


🔑สิ่งที่ต้องเตรียมคือ
📌เลขบัตรประชาชน (13หลัก )
📌📌 รหัสนักเรียน (5หลัก)

 

 

ออกแบบโดย dsite.in.th