นายพรศักดิ์ ทวีรส ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม (ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา)

ออกแบบโดย dsite.in.th