นายพรศักดิ์ ทวีรส ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี (ด้านผู้บริหาร ระดับดีเยี่ยม)

ออกแบบโดย dsite.in.th