เชิญชวนทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส.

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ขอเชิญชวนทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส. ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.

ออกแบบโดย dsite.in.th