การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566

กำหนดเวลาลงทะเบียน
เปิดระบบ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ปิดระบบ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00 น.

****** นักเรียนแกนนำของชุมนุม(ม.5และม.6)ไม่ต้องลงทะเบียนเลือก แค่ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่เท่านั้น******

https://tpwsclub.clubth.com/login.php

1.กรอกเลขประจำตัวนักเรียน (5หลัก)

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน

คำแนะนำในการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม

1. นักเรียนสามารถตรวจสอบ “รายชื่อกิจกรรมชุมนุม” ได้จาก “แถบเมนูรายชื่อกิจกรรมชุมนุม” ด้านซ้ายมือ

2. นักเรียน “เข้าสู่ระบบลงทะเบียน” ได้จาก “แถบเมนูลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม” ด้านซ้ายมือ

หมายเหตุ : นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

*** หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ติดต่อ ผู้ดูแลกิจกรรมชุมนุม (ครูวาสนา ภัทรกิตต์สกุล) ได้ที่ห้องวิชาการ ***

ออกแบบโดย dsite.in.th