ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

ออกแบบโดย dsite.in.th