การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาชีววิทยา

ระกาศโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทระยะเวลาการจ้าง3เดือน(มิถุนายน-สิงหาคม 2565)

ออกแบบโดย dsite.in.th